stvorec

Úvod

stvorec

Zverejňovanie

stvorec

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk : Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia  zverejnená vo VVO č. 88/2018 zo dňa 4.5.2018 pod č. 6424-WYP. Kompletná dokumentácia VO.

stvorec

Galéria

stvorec

Kontakty

Mestské športové zariadenia, s.r.o.

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Zapísané v Obchodnom registri, vložka číslo: 69453 / L

IČO: 51 317 290
DIČ: 2120692288
Číslo účtu: SK33 0200 0000 0038 9359, VÚB
IČ DPH:

Konatelia

Ing. Marta Gutraiová
044 / 55 65 203
marta.gutraiova@mikulas.sk

Ing. Matej Géci
matej.geci@mikulas.sk

Ing. Milan Mikušiak
mikusiak.m@mikulas.sk