stvorec

Partneri

Mesto LM
MFK Tatran
Fond na podporu športu
SFZ
stvorec

Úvod

História mestského futbalu siaha až do roku 1912, kedy bol založený prvý „Liptovský športový klub“ a neskôr začali vznikať ďalšie futbalové kluby.  Začiatkom  80-tych rokov, pri výstavbe nového sídliska Podbrezín bol   vybudovaný nový športový areál  mesta v mestskej časti Okoličné. Areál v súčasnosti  tvorí futbalový trávnik s tribúnami, umelý trávnik vybudovaný z dotačných zdrojov na ktorom športujú mestské športové kluby, , ďalšie tréningové ihrisko, hlavná budova a šatne, turnikety a svetelná tabuľa.  V tomto areáli už takmer 90 rokov pôsobí Mestský futbalový klub Tatran, ktorý sa časom prepracoval do vyšších súťaží, s čím súvisí aj potreba mať vyššiu úroveň vybavenosti štadióna.

V rokoch 2017-2018 mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s MFK Tatran, o.z. a Slovenským futbalovým zväzom  prijali spoločné memorandum o spolupráci, výsledkom ktorého bola príprava a    zrekonštruovanie mestského futbalového štadióna  z dotačných zdrojov vo výške 750 000 € a bankového úveru 375 000 eur. Za týmto účelom mesto založilo obchodnú spoločnosť Mestské športové zariadenia, s.r.o. ktorá bola zapísaná do obchodného registra 13.2.2018.
Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola úspešne ukončená kolaudáciou v apríli 2019 a v júni 2019 bol štadión odovzdaný do užívania nájomcovi – Mestskému futbalovému klubu Tatran, o.z.  V rámci tejto etapy boli vybudované dve nové tribúny, zavlažovaný trávnik, turnikety a dobudovaná bola ďalšia infraštruktúra.

V rokoch 2020 – 2021 mesto pripravilo ďalší podnikateľský plán na druhú etapu rekonštrukcie – najmä na dobudovanie   dvoch tribún, vyhrievaného trávnika a osvetlenia štadióna. Tento plán bol zavŕšený v roku 2023 vypracovaním projektovej dokumentácie, zrealizovaním verejného obstarávania dodávateľa diela a získaním dotácie 1 100 000 eur z Fondu na podporu športu.

stvorec

Zverejňovanie

Od mája 2023 zverejňujú Mestské športové zariadenia, s.r.o. svoje zmluvy prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv: www.crz.gov.sk

stvorec

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk : Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia  zverejnená vo VVO č. 88/2018 zo dňa 4.5.2018 pod č. 6424-WYP. Kompletná dokumentácia VO.

stvorec

Galéria

stvorec

Kontakty

Mestské športové zariadenia, s.r.o.

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Zapísané v Obchodnom registri, vložka číslo: 69453 / L

IČO: 51 317 290
DIČ: 2120692288
Číslo účtu: SK33 0200 0000 0038 9359, VÚB
IČ DPH: SK2120692288

Konatelia

Ing. Marta Gutraiová
044 / 55 65 447
marta.gutraiova@mikulas.sk

Ing. Matej Géci
matej.geci@mikulas.sk